เปลี่ยน Name Server เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเข้าเว็บไซต์ไม่ได้

Follow

Comments

2 comments

 • damrongdet mittraparparthorn

  ทำที่เครื่องเซอเวอร์ หรือ ผู้ใช้ทำครับ

  0
  Comment actions Permalink
 • DotSiam Support

  ดำเนินการที่เครื่องของผู้ใช้งานครับ

  0
  Comment actions Permalink

Article is closed for comments.