เปลี่ยน Name Server เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเข้าเว็บไซต์ไม่ได้

Follow

Comments

2 comments

  • DotSiam Support

    ดำเนินการที่เครื่องของผู้ใช้งานครับ

  • damrongdet mittraparparthorn

    ทำที่เครื่องเซอเวอร์ หรือ ผู้ใช้ทำครับ

Article is closed for comments.